Digital Support for Teachers Collaborative

Reflection on Mathematics Classroom Situations

ES

DE

CZ

O projektu

Projekt coReflect@maths je součástí akce Strategická partnerství programu Erasmus+ a sdružuje šest různých univerzit ze čtyř evropských zemí. Každá z těchto univerzit zajišťuje vzdělávání budoucích učitelů i další vzdělávání učitelů v praxi a provádí související pedagogický výzkum. Spojovacím článkem v projektu co-reflect@maths je využívání různých forem vzdělávacích vinět (videozáznamů, obrázkových komiksů, textových přepisů) jako reprezentací školní praxe podporujících diskusi a reflexi záležitostí souvisejících svýukou matematiky na základní škole.

Hlavním cílem projektu je výměna zkušeností se vzdělávacími vinětami mezi projektovými partnery a spolupráce na inovacích.

Výsledky

IO1: Documentation of the DIVER CREATE digital tool for representing classroom situations

IO2: Vignette-based course concepts with professional learning opportunities for pre-service and in-service mathematics teachers 

IO3: Concept of teacher educator training course and book on vignette use for teacher educators

IO4: Documentation of research results

Unter der folgenden Mailadresse können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um weitere Informationen zur Installation oder Einrichtung des Plugins sowie bei Bedarf Zugriff auf das erstellte Tool bzw. die technischen Daten (z. B. den Source Code) zu erhalten.


coreflect@ph-ludwigsburg.de

Kontaktní informace:


            E-mail: coreflect@ph-ludwigsburg.de

Team

University of South Bohemia

Libuše Samková

Ludwigsburg University of Education (Coordinator)

Team

Jens Krummenauer

Felix Schwaderer

Freiburg University of Education

University of Alicante

(https://orcid.org/0000-0002-4791-9247) is an Associate Professor (TU) in Mathematics Education at the University of Alicante, Spain. Her research focuses on mathematics teachers’ learning. Particularly, her interest resides in how pre-service teachers develop professional competences and knowledge to teach mathematics. She has participated in several research projects on mathematics teacher learning and on teachers’ professional competences development using classroom vignettes. She is the author of different papers in collaboration with colleagues from different universities related to the teacher’s learning using classroom vignettes.

University of  Oxford

King’s College London

Graficky design

Michael Weninger

Felix Schwaderer

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.